AEMK - Associação Estavam e Maria Kovacsik

  • A+
  • a-
  • Back


Hakkımızda

AEMK- Estevam ve Maria Kovacsik Derneği- 25 Haziran 2008 tarihinde, değerli bilimadamı Estevam Kovacsik tarafından bırakılan hazineyi korumak ve ileri götürmek amacıyla Kovacsik ailesi mensupları tarafından kurulmuş olup başlıca fonksiyonu idealleri için çalışan tüzel bir kişinin üyeliğidir.

Tüzel kişi olarak üyelik seçeneği dernek kavramlarının karakterine göre oluşmuştur. Üyelik, ortak bir çıkar için bir araya gelmiş özel kişilerin arzusundan doğar. Ve Kovacsik Yöntemi son 53 yıldır bu şekilde halka sunulmaktadır. Estevam ve Maria Kovacsik isimleri değerli bilimadamı ve eşine hürmetten ileri bir amaçla seçilmiştir. Bizim için Estevam ismi bilimi ve Maria ismi sevgiyi simbolize etmektedir. Bilimin sevgi olmadan insanlığa gerçek bir fayda getirmeyeceğine gönülden inanıyoruz.

Estevam ailesinin isteği ve ana hedefimiz Kovacsik Yöntemini tüm insanlığa net ve demokratik bir şekilde bağışlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için iki yolu izliyoruz. İlk olarak Kovacsik Yöntemi hakkındaki bilimsel çalışmaları destekliyoruz. İkinci olarak, tüm hastaların terapi sürecinden birebir faydalanması ve ayrıca ilgili tüm kişilerin Kovacsik Yöntemini daha yakından tanıyabilmesi amacıyla erişim ve bilgi kolaylığını destekliyoruz.

İşimizin bir parçası olarak MK’nin hem bilimsel hem de sosyal yönden doğru kullanımını sağlarız. Estevam’ın hayatı araştırmalarının ötesinde olup sosyal çalışmaları da içermektedir. Belki de işini nasıl yürüttüğü ve beslediği hayali buluşundan daha da önemlidir: Kanserin olmadığı bir dünya. Hayatının 40 yılından fazlasını araştırmalara ve halka hizmete adadı, bunu yaparken asla bir ücret almadı. Her zaman insanların iyiliği için demokratik bir yol izleyerek çalıştı. Sosyal ve ekonomik düzey, ırk, cinsel seçim veya din ayrımcılığı yapmadan herkese eşit hizmet verdi.

Sahip olduğumuz irade ve kuvvetimiz sadece Estevam’ın idealini gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu idealin ücretsiz olması için çalışmaktayız. Umuyoruz ki insanlığın iyiliği için sürekli çabalayan bilimadamı ve eşi Maria hanımın bu gayretleri dünyaya bir örnek olur.


"Hiçbir zaman araştırmalarımın sonuçlarını özel şahıslara vermek istemedim, çünkü onları kamu bilgisi olan yetkili kişiler aracılığıyla tüm insanlığa bağışlamak istiyorum"


Estevam Kovacsik

Yönetim Kurulu

Başkan: Daniel Kovacsik
Başkan yardımcısı: Celeste Kovacsik
İdari yönetici / Mali danışman: Jotacir Selim
Uygulama Geliştirme yöneticisi: Sergio Kovacsik


İletişim

Tel: + 55 11 2493-2428
E-posta: diretoria@aemk.org.br